Despre AntreCOM

Comunicare antreprenorială (ANTRECOM)

 

Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea structurii Societății Antreprenoriale Studențești, implementarea și extinderea rețelei intra și inter universitare în vederea eficientizării comunicării dintre structurile antreprenoriale ale studenților atât la nivelul Universității din Oradea cât și între universități cu scopul conștientizării, dezvoltării și punerii în practică a spiritului antreprenorial în rândul studenților.

Obiective specifice:

 • OS1. Creșterea vizibilității S.A.S. U.O. prin actualizarea site ului și a paginii Facebook, crearea unei cont Instagram, precum și difuzarea a 2 comunicate de presă (la lansarea și la finalizarea proiectului), într o perioadă de 9 luni.
 • OS2. Amenajarea și dotarea cu mobilier și echipamente IT a 4 spații în care se vor desfășura inclusiv evenimente ale S.A.S. și completarea dotării cu câte o imprimantă a spațiilor din facultăți (dotate cu calculator și videoproiector prin FDI 2019), într o perioadă de 9 luni.
 • OS3. Dezvoltarea și actualizarea platformei virtuale cu acces național/internațional și organizarea unui workshop la care vor fi invitați reprezentanți ai S.A.S. din țară, pentru sprijinirea activităților și a vizibilității acestora la nivel intern și internațional, într o perioadă de 9 luni.
 • OS4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin organizarea a două conferințe tematice și două workshopuri cu participarea a 100 de studenți la care vor fi invitați mentori și antreprenori din mediul de afaceri, în perioada mai – 18 decembrie 2020.
 • OS5. Organizarea unui concurs de idei de afaceri cu sprijinul federațiilor județene a oamenilor de afaceri, la care vor fi oferite premii din sumele atrase din sponsorizări și la care vor fi atrași studenți de la toate facultățile, în perioada 1 octombrie – 18 decembrie 2020

 

Indicatori

 1. 2 comunicate de presă mediatizate
 2. 1 site dinamic al S.A.S. U.O. actualizat
 3. 1 pagină Facebook actualizată
 4. 1 pagină Instagram creată și actualizată
 5. 2 spații (săli de lectură), renovate și dotate
 6. 2 spații, în clădirea administrativă, amenajate, mobilate și dotate cu echipamente IT
 7. toate facultățile (15) dotate cu câte o imprimantă (in completarea dotării cu calculator și videoproiector prin FDI 2019)
 8. 1 platformă virtuală dezvoltată și actualizată
 9. 1 workshop cu invitați S.A.S. din țară organizat
 10. 3 schimburi de bune practici cu universități din țară și străinătate
 11. participarea la 1 conferință pe teme antreprenoriale sau conexe
 12. 2 conferințe tematice (dintre care una cu participare internațională) organizate
 13. 2 workshopuri pe teme antreprenoriale organizate
 14. 100 studenți participanți la conferințe și ateliere de lucru cu tematică antreprenorială
 15. un concurs de idei de afaceri destinat tuturor studenților universității organizat
 16. 3 idei de afaceri premiate diseminate
 17. peste 10.000 de studenți informați (site, FB, Instagram) despre importanța dezvoltării competențelor antreprenoriale
×

TOP