Activitati AntreCOM

Descrierea activităților

A1. Actualizarea și dezvoltarea site-ului S.A.S. pentru accesul studenților Universității din Oradea la resursele societății, actualizarea paginii Facebook și crearea unui cont Instagram pentru a crește vizibilitatea și pentru a spori interesul studenților în dezvoltarea spiritului antreprenorial (răspunde obiectivului OS1), termen 18 decembrie 2020. Responsabili: Director de proiect, asistent manager, director implementare, coordonator activități, responsabil IT, responsabil financiar, responsabil imagine, expert achiziții, expert juridic, asistent IT.

 1. transmiterea a 2 comunicate de presă (la lansarea, respectiv închiderea proiectului), aprilie, decembrie 2020;
 2. actualizarea site ului, termen 30 octombrie 2020;
 3. actualizarea paginii Facebook și crearea paginii Instagram, termen 1 iulie 2020.

A2. Achiziționarea a 15 imprimante, câte una pentru fiecare facultate din cadrul Universității din Oradea, amenajarea 2 spații (săli de lectură) în cadrul căminelor studențești, amenajarea și dotarea cu mobilier și echipament a 2 spații în cadrul unei clădiri administrative a universității, unul pentru noul sediu al S.A.S-U.O. și unul în care se vor putea organiza ședințe sau întruniri, în mediu restrâns, ale S.A.S.-U.O. și invitaților (răspunde obiectivului OS2), termen 18 decembrie 2020. Responsabili: Director de proiect, asistent manager, director implementare, coordonator activități, responsabil IT, responsabil financiar, expert achiziții, expert juridic, asistent IT.

 1. achiziționarea a 15 imprimante, pentru fiecare din cele 15 facultăți ale Universității din Oradea (Arte, Construcții Cadastru și Arhitectură, Drept, Geografie Turism și Sport, Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Inginerie Energetică și Management Industrial, Inginerie Managerială și Tehnologică, Istorie Relații Internaționale și Științele Comunicării, Litere, Medicină și Farmacie, Protecția Mediului, Informatică și Științe, Științe Economice, Științe Socio Umane, respectiv Teologie ortodoxă), termen 18 decembrie 2020;
 2. achiziționare mobilier și echipamente IT (calculatoare, imprimante, videoproiectoare, table inteligentă) pentru cele 2 spații din clădirea administrativă (birou S.A.S. și sală de ședințe), termen 18 decembrie 2019;
 3. repararea, amenajarea și dotarea (tablă magnetică) a două săli de lectură (în două cămine diferite), termen 20 decembrie 2019.

A3. Dezvoltarea și actualizarea platformei virtuale a S.A.S. urilor, organizarea unui workshop cu participare națională și participarea la schimburi de bune practici, pentru a permite comunicarea directă și pentru a concentra anunțurile referitoare la activitățile S.A.S. (răspunde obiectivului OS3), termen 18 decembrie 2020. Responsabili: Director de proiect, asistent manager, director implementare, coordonator activități, responsabil IT, responsabil imagine, expert achiziții, expert juridic, expert proiecte și calitate, asistent IT.

 1. actualizarea platformei virtuale, cu vizibilitate națională/internațională, cu pagini rezervate S.A.S. urilor ce se vor înscrie în rețea, termen 15 octombrie 2020;
 2. organizarea unui workshop cu participare a reprezentanților S.A.S. de la universități din țară, termen 18 decembrie 2020;
 3. participarea membrilor echipei de proiect la întâlniri cu reprezentanți ai structurilor antreprenoriale de la alte universități din țară și străinătate, termen 18 decembrie 2020.
 4. participarea membrilor echipei de proiect la conferințe pe teme antreprenoriale sau conexe, termen 18 decembrie 2020

A4. Organizarea a două conferințe tematice și două workshopuri cu participarea a minim 100 de studenți la care vor fi invitați mentori și antreprenori de succes (răspunde obiectivului OS4), termen 20 decembrie 2019. Responsabili: Director de proiect, asistent manager, director implementare, coordonator activități, responsabil imagine, responsabil relația cu mediul economic, expert juridic, expert proiecte si calitate, asistent IT.

 1. organizarea a 2 conferințe tematice (face to face sau online) la care vor fi invitați mentori și antreprenori, termen 18 decembrie 2020;
 2. organizarea a două workshopuri de antreprenoriat pentru studenți (face to face sau online), termen 30 noiembrie 2020;

A5. Organizarea unui concurs de idei de afaceri (răspunde obiectivului OS5), termen 18 decembrie 2020. Responsabili: Director de proiect, asistent manager, director implementare, coordonator activități, responsabil imagine, responsabil relația cu mediul economic, expert proiecte.

 1. organizarea, pentru studenți, a unui concurs de idei de afaceri cu premii (5.000 lei) oferite de către reprezentanți ai mediului de afaceri, termen 30 noiembrie 2020;
 2. promovarea ideilor de afaceri prin intermediul platformei web, termen 18 decembrie 2020;

Observații:

 1. Managementul proiectului este asigurat de Directorul de proiect și asistentul manager sprijiniți de către echipa de implementare formată din: directorul de implementare, coordonatorul de activități, responsabilul IT, expertul resurse umane, responsabilul financiar, responsabilul cu imaginea, responsabilul pentru relația cu mediul economic, expertul achiziții, expertul juridic, expertul proiecte și calitate și asistentul IT.
 2. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi supuse reglementărilor naționale și regulamentelor proprii cu respectarea principiilor de calitate.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

×

TOP