Networking antreprenorial (AntreNet)

 

Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea structurii Societății Antreprenoriale Studențești a Universității din Oradea (S.A.S.-U.O.) și inițierea unei rețele naționale a S.A.S. în vederea creșterii eficienței acțiunilor de implementare a spiritului antreprenorial în rândul studenților și a creșterii vizibilității interne și internaționale, în perioada mai - decembrie 2019.

Obiective specifice:

 • OS1. Creșterea vizibilității S.A.S.-U.O. prin crearea unui site dinamic, a unei conferințe cu participare internațională și a 2 conferințe de presă, într-o perioadă de 8 luni.
 • OS2. Dezvoltarea structurii S.A.S.-U.O. prin achiziționarea și instalarea a 15 sisteme IT, câte unul pentru fiecare facultate
 • OS3. Crearea și dezvoltarea unei platforme virtuale cu acces național și inițierea unei rețele a S.A.S. 
 • OS4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin organizarea unei conferințe tematice cu participarea a 250 de studenți 

 

Indicatori:

 1. 2 conferințe de presă pentru promovarea proiectului organizate
 2. 1 conferință cu participare internațională organizată
 3. 1 site dinamic al S.A.S.-U.O. creat și actualizat
 4. 1 registru al antreprenorilor actualizat
 5. 15 spații educaționale în care se vor desfășura activități cu tematică antreprenorială dotate cu sisteme IT
 6. 2 spații, 1 în campusul central și 1 în baza didactică Gaudeamus ale Universității din Oradea, reparate, amenajate și dotate cu terminale IT pentru organizarea de activități specifice S.A.S..
 7. 1 workshop cu invitați din partea S.A.S. din țară organizat
 8. 3 schimburi de bune practici cu Universități din țară și străinătate
 9. 10 acorduri de parteneriat realizate cu S.A.S.-uri din țară
 10. 1 platformă virtuală pentru rețeaua S.A.S. națională creată și actualizată
 11. 3 idei de afaceri premiate și diseminate
 12. 100 de volume colective cu elemente de teorie și bune practici antreprenoriale tipărite și distribuite cadrelor didactice și studenților
 13. 250 studenți participanți la conferințe și ateliere de lucru cu tematică antreprenorială
 14. peste 10.000 de studenți informați, prin intermediul site-ului S.A.S., despre importanța dezvoltării competențelor antreprenoriale

 

×

TOP