Activitati AntreNET

Descrierea activităților

A1. Crearea și dezvoltarea unui site dinamic pentru accesul studenților Universității din Oradea la resursele S.A.S. pentru a crește vizibilitatea acesteia și pentru a spori interesul studenților în dezvoltarea spiritului antreprenorial (răspunde obiectivului OS1), termen 20 decembrie 2019. Responsabili: Dir. proiect, dir. implementare, resp. achiziții, resp. proiecte, resp. tehnic, resp. IT.

 1. organizarea a 2 conferințe de presă (lansare, respectiv închidere proiect), mai, decembrie 2019;
 2. organizarea unei conferințe cu participare internațională, termen 30 octombrie 2019;
 3. creare și actualizare site-ului, termen 15 decembrie 2019;
 4. actualizarea Registrului antreprenorilor, termen 20 decembrie.

A2. Achiziționarea și instalarea a 15 sisteme IT, câte unul pentru fiecare facultate din cadrul Universității din Oradea, amenajarea unui spațiu în cadrul campusului central și repararea și amenajarea unui spațiu în baza didactică Gaudeamus pentru activități specifice S.A.S. (răspunde obiectivului OS2), termen 20 decembrie 2019. Responsabili: Dir. proiect, dir. implementare, resp. achiziții, resp.juridic, coord. activ., adm. baza didactica, resp. tehnic, resp. IT.

 1. achiziționarea a câte unui sistem IT (calculator, videoproiector, imprimantă) pentru fiecare din cele 15 facultăți ale Universității din Oradea (Arte, Construcții Cadastru și Arhitectură, Drept, Geografie Turism și Sport, Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Inginerie Energetică și Management Industrial, Inginerie Managerială și Tehnologică, Istorie Relații Internaționale și Științele Comunicării, Litere, Medicină și Farmacie, Protecția Mediului, Informatică și Științe, Științe Economice, Științe Socio-Umane, respectiv Teologie ortodoxă), termen 15 octombrie 2019;
 2. achiziționarea terminalelor IT (calculator, imprimantă, videoproiector) pentru cele 2 spații din campus central și baza didactică Gaudeamus, termen 15 octombrie 2019;
 3. repararea, amenajarea și dotarea spațiilor din campus central și baza didactică Gaudeamus, termen 20 decembrie 2019.
 4. instalarea sistemelor și terminalelor IT, termen 20 decembrie 2019;

A3. Inițierea rețelei naționale a S.A.S.-urilor (răspunde obiectivului OS3), termen 20 decembrie 2019. Responsabili: Dir. proiect, dir. implementare, resp.juridic, adm. baza didactica, resp. IT.

 1. crearea unei platforme virtuale, cu vizibilitate internațională, cu pagini rezervate S.A.S.-urilor ce se vor înscrie în rețea, termen 15 octombrie 2019;
 2. organizarea unui workshop cu participare a reprezentanților S.A.S. de la universități din țară, termen 20 decembrie 2019;
 3. completarea platformei virtuale naționale cu informații despre structura și activitățile desfășurate de către S.A.S. din țară, termen 15 decembrie 2019;
 4. participarea membrilor echipei de proiect la întâlniri cu reprezentanți ai structurilor antreprenoriale de la alte universități din țară și străinătate, termen 20 decembrie 2019.

A4. Organizarea unei conferințe tematice cu participarea a 250 de studenți la care vor fi invitați mentori și antreprenori de succes, a unui concurs de idei de afaceri și editarea unui volum colectiv cu elemente de teorie și modele de bune practici antreprenoriale ce va fi pus la dispoziția cadrelor didactice și studenților (răspunde obiectivului OS4), termen 20 decembrie 2019. Responsabili: Dir. proiect, dir. implementare, exp. consiliere, resp. IT.

 1. organizarea unei conferințe tematice cu participarea a 250 de studenți la care vor fi invitați mentori și antreprenori de succes, termen 30 noiembrie 2018;
 2. elaborarea materialelor necesare pentru editarea volumului colectiv, termen 30 noiembrie 2019;
 3. obținerea unui ISBN, termen 30 noiembrie 2019;
 4. organizarea unui concurs de idei de afaceri pentru studenți, termen 15 decembrie 2019;
 5. promovarea ideilor de afaceri prin intermediul platformei web, termen 20 decembrie 2019;
 6. editarea și publicarea volumului colectiv, termen 20 decembrie 2019.

Observație: Managementul proiectului este asigurat de întreaga echipă și se desfășoară pe toată perioada de derulare.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

×

TOP